REF Romania, parte din Roma Sounding Board | Banca Mondială

Banca Mondială a făcut publice, pe 28 septembrie 2021, cele 18 organizații ale societății civile (OSC) din România care formează Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor (Roma Sounding Board). Grupul reprezintă o rețea de organizații selectate în mod competitiv și cu experiență în incluziunea socială și economică a romilor.

REF Romania continuă colaborarea cu Banca Mondială începută chiar în primul mandat Roma Sounding Board (2018 -2021).

“Misiunea Roma Souding Board este și misiunea Fundației Roma Education Fund. Este important să lucrăm împreună pentru a provoca schimbări reale în ceea ce privește egalitatea în drepturi și incluziunea socio-economică a etnicilor romi.

Trecem printr-o prioadă foarte dificilă care ne-a arătat cât de importante și necesare sunt schimbările care trebuie să aibă loc și în comunitățile vulnerabile locuite de cetățeni români de etnie romă. Consecințele pandemia de COVID-19  se resimt și mai profund aici. De exemplu, decalajalele educaționale dintre copiii romi și cei neromi s-au adâncit din cauza lipsei de infrastructură elementară în secolul în care trăim: energie electrică și internet. Nu poți face educație online fără aceste două elemente” – Claudia Lixandru, co-director Roma Education Fund.  

Claudia LIXANDRU, co-director Roma Education Fund

Pe perioada mandatului valabil până la 30 iunie 2023, organizațiile selectate vor colabora îndeaproape cu Banca Mondială pentru a avansa incluziunea socială a etnicilor romi prin activități derulate ca parte a Cadrului de Parteneriat de Țară cu România 2018-2023.

Înființat în 2017 de Banca Mondială, Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor este o platformă pentru colectarea nevoilor și a priorităților comunităților locale de romi. De la lansare, Grupul a oferit recomandări practice cu privire la proiectarea și implementarea activităților Băncii Mondiale pentru a încuraja incluziunea socială în sănătate, educație dar și în alte sectoare. Organizațiile selectate pentru această nouă ediție vor sprijini Banca Mondială să încorporeze perspectivele romilor inclusiv în operațiunile ce urmăresc o redresare incluzivă în România, în urma pandemiei de COVID-19.

Citiți declarația doamnei Anna Akhalkatsi, Director de țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria, și aflați mai multe informații despre Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor în comunicatul de presă publicat de Banca Mondială