Școală după școală – primul pas pentru succesul școlar și profesional (2010 – 2013)

 

Proiectul „Școală după școală – primul pas pentru succesul școlar și profesional” (2010 – 2013) reprezintă o  continuare şi o extindere a unui proiect finanţat de REF (RO44 şi RO48) vizand programe de tip „şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată pentru un număr de 2270 de elevi din ciclul primar din 50 de școli la nivelul a trei regiuni de dezvoltare (Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est), pe o perioadă de trei ani. Prin acest proiect a fost posibilă creşterea ratei de înscriere în clasa I a copiilor romi de vârstă şcolară cu 10%, îmbunătăţirea rezultatelor şi a frecvenţei şcolare pentru cei 2270 de copii incluşi în proiect.

Partenerii proiectului:

  • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
  • Centrul Cultural al Romilor “O Del Amenca”
  • Asociaţia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”.