Sesiunile de parenting asigură succesul elevilor

Comunicarea părinte-copil-școală este absolut necesară în condițiile în care rezultatele elevilor sunt influențate de această relație. Fundația Roma Education  Fund Romania, în toate proiectele implementate în ultimii 10 ani, a poziționat activitățile cu părinții pe lista priorităților sale de fiecare dată când a implementat programe educaționale în comunitățile dezavantajate. Sesiunile de parentig sunt o investiție în viitorul copiilor.

În luna noiembrie 2019, am început sesiunile de parenting și-n cadrul proiectului „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Sesiunile de parenting presupun, susține Laura Târțiu, expert parenting Roma Education Fund Romania, întâlniri regulate (minimum o dată pe lună) cu grupuri de câte 9-15 părinți din grupul țintă al proiectului – părinți ai copiilor antepreșcolari și preșcolari, ai elevilor din ciclul primar și gimnazial. Laura are astfel de activități cu părinții elevilor  din localitățile Deaj, Ceuaș, Hărânglab și Gornești, județul Mureș.

În desfășurarea activităților de parenting, Laura folosește și un ghid al activității de parenting, care a fost realizat în 2019 pe baza informațiilor culese din teren, a întâlnirilor cu părinții – identificarea nevoilor de parenting – precum și cu diverși actori locali – asistent social primărie, medic de familie, directori de școală, diriginți, învățători, preoți, polițiști locali.

În ghid sunt propuse și planificate diverse teme/fișe pentru a fi abordate în întâlnirile cu părinții, dar aceste teme pot fi adaptate în funcție de nevoile identificate pe parcursul întâlnirilor precum și de dinamica grupului de părinți. Astfel, fiecare sesiune de parenting de grup, presupune desfășurarea unei/unor activități în jurul unei teme date – de exemplu: ”Comunicarea eficientă părinte-copil”- iar modalitatea de desfășurare a activității este adaptată în funcție de fiecare grup în parte. Anul acesta vrem să ne concentrăm mai mult pe întâlnirile individuale, de consiliere individual a părinților cae necesită acest tip de consiliere –
Laura Târțiu, expert parenting Roma Education Fund Romania

Cele mai întâlnite probleme identificate în urma discuțiilor cu părinții sunt, susține Laura, sărăcia, lipsa locurilor de muncă, lipsa unui venit stabil, lipsa educației părinților – care le influențează atitudinea față de educație și relația cu școala.

Au așteptări scăzute legate de viitorul copiilor lor – ceea ce se reverberează și în atitudinea copiilor față de propriul viitor. O altă problemă este lipsa resurselor materiale pentru a-și susține copiii în procesul de continuare a studiilor mai departe de ciclul gimnazial și comunicare deficitară părinte-copil.

Sesiunile de parenting sunt necesare și utile în comunitățile dezavantajate, în primul rând pentru că asigurarea succesului în procesul educațional depinde mult de colaborarea părinte-copil-școală.

Orice fel de intervenție ne dorim să facem pentru a susține, a educa, a ghida un copil, nu putem să obținem rezultatele dorite fără participarea și implicarea părintelui. Părintele trebuie să se simtă cât mai implicat, cât mai ”priceput”, valorizat în rolul său de părinte, sprijinit și ajutat în aspectele pe care nu le gestionează atât de bine, astfel încât atitudinea sa față de procesul educațional să se schimbe, să fie una pozitivă, de interes și de implicare, și să poată deveni un partener real în relația cu școala, în educarea propriilor copii.

Pentru a modifica atitudini/mentalități/percepții, sesiunile de parenting din proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” sunt grupate pe 4 mari grupe de abilități/competențe/unități de învățare:

  1. Încrederea în sine/Stima de sine
  2. Comunicarea eficientă
  3. Motivația pentru învățare
  4. Succesul la școală/Succesul în viață