Start proiect în educație marca REF | ”Azi învăț, mâine muncesc” | ID 148454

Comunicat de presă

Fundația Roma Education Fund Romania a început implementarea proiectului “Azi învăț, mâine muncesc” – cod MySMIS 148454, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Acesta se va desfășura pe o perioadă de 30 de luni, de la 1 iulie 2021 până în decembrie 2023.

Scopul proiectului este de a crește calitatea forței de muncă și, în special, a celei reprezentate de tineri care nu au un loc de muncă, nu beneficiază de educație sau de formare, inclusiv a celor aflați în risc de excluziune socială și de tineri din comunitățile marginalizate – tineri NEETs – prin facilitarea accesului la programe de suport și tranziție către piața muncii, persoane care locuiesc în comunități aferente regiunii Centru.

Grupul țintă este format din 412 tineri NEETs, șomeri cu vârste între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație prin programe de tip “A Doua Șansă” (ADS). Dintre aceștia, 125 vor fi tineri de etnie romă iar cel puțin 85 din totalul grupului țintă vor proveni din mediul rural.

În cadrul proiectului vor avea loc mai multe tipuri de activități și de intervenții:

Programe de tip „A Doua Șansă” (ADS) pentru învățământ primar și secundar inferior. Se adresează persoanelor cu vârste între 16 şi 29 de ani, înregistrați  la Serviciul Public de Ocupare, care au părăsit prematur sistemul de educație și care îndeplinesc următoarele condiții:

Pentru înscrierea în învățământul primar ADS

 • au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei
 • nu au parcurs nicio clasă în învățământul primar
 • au abandonat pe parcurs învățământul primar.

Pentru înscrierea în învățământul secundar inferior ADS

 • au absolvit învățământul primar
 • au finalizat clasa a V-a şi a VI-a
 • au abandonat pe parcurs și depășesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei.

Servicii de consiliere și orientare în carieră (SCOC).

Înființarea în cadrul proiectului a patru Centre de Informare, Consiliere și Sprijin (CICS) pentru facilitarea comunicării și pentru furnizarea de sprijin. Fiecare CICS va fi echipat cu:

 • Tablete (pentru beneficiari)
 • Laptopuri
 • Imprimantă multifuncțională
 • Videoproiector
 • Consumabile

De asemenea, tinerii vor beneficia de premii și subvenții pentru fiecare nivel de școlarizare din cadrul programelor ADS.

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

 • Un număr de 412 de tineri NEETs beneficiari ai programului ADS
 • Patru Centre de Informare, Consiliere și Sprijin pentru tineri NEETs
 • Servicii de consiliere pentru minimum 412 de tineri cu vârste cuprinse între 16-29 ani
 • 21 tineri NEETs șomeri care obțin o calificare ca urmare a sprijinului acordat
 • Un număr de 412 planuri de intervenție personalizate

Proiectul „Azi învăț, mâine muncesc” – cod MySMIS 148454 –este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.838.470,06 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 4.112.699,54  lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, Director de programe, 021. 2000. 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.

foto @pixabay.com