„Strategia de dezvoltare în educație”, un produs al Grupului de inițiativă locală Gornești, jud. Mureș

Pe 12 iunie 2023, am organizat al doilea eveniment de diseminare din cadrul proiectului „Educație Egală – Împreună pentru copii”. Activitatea a avut loc în sediul primăriei din comuna Gornești, jud. Mureș, instituție care ne este parteneră în acest proiect. Cei 30 de participați, alături de domnul primar Kolcsár Gyula, au discutat și analizat măsurile care au fost propuse de experții din proiect pentru diminuarea ratei abandonului școlar la nivel local.

“La întâlnirea organizată în sala de ședințe a Primăriei din Gornești, în calitate de responsabil dialog social și comunicare în cadrul proiectului, am decris proiectul pilot intitulat „Educație egală – Împreună pentru copii” (ID 150220), în care am subliniat importanța și actualitatea demersurilor în vederea reducerii sau chiar stopării absenteismului și abandonului școlar. Am mai punctat excelenta colaborare cu Fundația REF Romania, partener strategic al școlii gorneștene de aproape un deceniu. Apoi, am prezentat un material, aflat de altfel în mapele partcipanților, cu tematica antemenționată, astfel încât participanții să înțeleagă și să reflecteze asupra problematicii PTS, dar și asupra strategiei, obiectivelor strategice, măsurilor propuse pentru atingerea acestor obiective, direcțiilor de acțiune, de beneficiile aduse de acest proiect, dar și riscurile de implementare a acțiunilor în vederea reducerii abandonului școlar” – Antal Levente, responsabil dialog civic și consultare în cadrul proiectului.

În cadrul evenimentului de diseminare s-au pus pe tapet mai multe subiecte de interes local și național precum strategia de dezvoltare a proiectului și direcțiile parteneriatului dintre administrația publică și instituția școlară.

În cele aproape douăsprezece luni de proiect, după numeroase consultări la nivelul grupurilor de dezvoltare locală și absolvirea unor serii de ateliere cu tematică specifică, precum “Capacitare în Domeniul Monitorizării Riscului de Părăsire Timpurie a Școlii – Activități Practice și Instrumente Inovative”  membrii parteneriatului din proiect și reprezentanții comunității au redactat “Strategia de dezvoltare în educație”. Documentul este rezultatul activității 3 din proiect, activitatea care a urmărit sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunității locale în viața publică și de participare la procesele decizionale.


Strategia are două obictive strategice și include o serie de măsuri necesare care să conducă la îndeplinirea acestora:

Obiectiv Strategic 1

Sprijinirea partenerilor strategici în dezvoltarea unor instrumente și planuri de acțiune în vederea scăderii ratei abandonului școlar prin adoptarea de măsuri concrete la nivel local.

  • Identificarea de fonduri publice și private pentru implementarea programelor de educație remedială;
  • Implicarea mediatorilor școlari / alti experti  în vederea prevenirii ratei de abandon / retentie elevi;
  • Realizarea unor programe și proiecte interne de educație;
  • Realizarea de parteneriate între instituții publice locale și partenerii din mediul privat în vederea sustinerii elevilor vulnerabili în mediul școlar;

Obiectiv Strategic 2

Valorificarea potențialului social și cultural aferent partenerilor strategici prin promovarea identității multiculturale în scopul dezvoltării academice, a educației incluzive dar și a creșterii competitivității și atractivității actului academic;

Măsuri propuse pentru atingerea obiectivului:

  • Realizare de competiții multiculturale în vederea creșterii atractivității mediului academic, precum Teatru Forum, 15 minute de joc interactiv la ora de dirigenție etc;
  • Mentorat educațional și didactic;
  • Realizarea de ateliere cu specific cultural, religios, social aferente fiecarei etnii în parte;
  • Valorificarea specificului local prin implicarea elevilor și cadrelor didactice în realizare de produse cultural – artistice locale;
  • Implicarea actorilor sociali din zona (reprezentanți ai mai multor etnii sau din medii sociale diferite) în promovarea participării la actul educativ;
  • Amenajarea și dezvoltarea în cadrul unităților școlare  a unor zone specifice fiecărei etnii în parte;

Strategia de dezvoltare în educație redactată în cadrul proiectului
Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220) poate fi citită AICI

Proiectul “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220), implementat de Fundația REF Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, jud. Mureș. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European