Tineri romi competitivi cu șanse egale pe piața muncii (2010 – 2012)

 

Proiectul „Tineri romi competitivi cu șanse egale pe piața muncii” (2010 – 2012), în care aplicant principal a fost Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, a vizat facilitarea accesului pe piaţa muncii, în scopul reducerii excluziunii sociale, discriminării şi riscului de sărăcie, a tinerilor de etnie romă din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov.

Proiectul a dezvoltat abilităţi de planificare a carierei, căutare şi menţinere a unui loc de muncă pentru 700 tineri romi din regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Centru şi Nord-Vest şi creşterea gradului de conştientizare a acestora asupra disfuncţiilor sociale. De asemenea, prin activităţile din acest proiect, organizația a reuşit să schimbe atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, prin promovarea unei societăţi incluzive în rândul a 3500 angajatori/angajaţi din regiunile amintite.